Book by Susan Davis: Bruid Van Christus – Maak Jou Gereed! (New. Afrikaans version)

Tags:

Bruid Van Christus – Maak Jou Gereed!

by Susan Davis

Download Full Book Here

OOR HIERDIE PROFESIEË

Susan werk in die gawe van profesie.  1 Kor 14: 1 verduidelik as volg: “Volg die pad van liefde en verlang gretiglik die gawes van die Gees, veral profesie.”

In hierdie lewe moet ons God se opdragte in die Nuwe Testament gehoorsaam. Alhoewel sommige glo dat geestelike gawes, soos profesië, weggedoen is, is dit die mens se denke en nie God s’n nie. God het nie Sy verbond verander nie.

Ons leef nog in die era van die Nuwe Verbond – wat ook die Nuwe Testament genoem word. Verstaan asseblief dat u eerste toewyding aan die Here Jesus Christus en Sy Woord moet wees, soos geskryf in die Bybel – veral die Nuwe Testament.

Soos altyd moet alle profesie teen die Bybel getoets word. As die profesie egter met die Bybel ooreenstem, word daar van ons verwag om gehoorsaam te wees. Tans gebruik God nie profesië om nuwe leerstellings te stel nie.

Dit word gebruik om te versterk wat God reeds in die Bybel aan ons gegee het. God gebruik dit ook om individuele waarskuwings van toekomstige gebeure te gee wat ons sal beïnvloed.

Net soos in die Ou Testament gebruik God profete in die Nuwe Testamentiese tye waarin ons tans betrokke is. Die boek van Handelinge, wat in die Nuwe Testament is, noem  van die profete ,onder andere Judas en Silas (Handelinge 15: 32) en Agabus (Handelinge 21: 21).

Die bediening van profete word ook in die Nuwe Testamentiese tye genoem (1 Korintiërs 12: 28) (1 Korintiërs 14: 1, 29, 32, 37) asook in (Efesiërs 2: 20) (Efesiërs 3: 5) (Efesiërs 4: 11).

Jesus kies profete om vir Hom op aarde te werk. Onder andere gebruik Jesus profesië en profete om Sy begeertes aan Sy kinders oor te dra. Die Bybel self is profeties geskryf deur die inspirasie van die Heilige Gees.

Sommige mense sê dat profesië gevaar stel om by te voeg of daaruit te haal. Die Bybel spreek van profesie as ‘n Gawe van die HEILIGE GEES.

Die manier waarop by die Bybel gevoeg word of weggeneem word, is nie deur addisionele woorde van profesie ontvang deur die mense wat die HEILIGE GEES interpreteer nie, maar deur die verandering van God se konsepte om byvoorbeeld nuwe onbybelse konsepte van ander heidense oortuigings by te voeg.

Die primêre werk van die profete in die Bybel was nog altyd dat die mense terug moet fokus na GOD se WOORD, die BYBEL.

Soos dit in 1 Tessalonisense 5: 19-21 sê: “Blus die Gees nie uit nie. 20 Verag die profesië nie. 21 Beproef alle dinge en behou die goeie. “

Hoe om die boodskappe te toets, is om die inhoud daarvan te vergelyk met wat die Bybel sê.

In al die profesië hieronder het ek persoonlik (Mike Peralta – Boekvoorbereider) hierdie boodskappe getoets en hulle is almal in ooreenstemming met wat die Bybel sê. Maar jy moet ook hierdie boodskappe, self volgens die Bybel toets. En as hulle in ooreenstemming met die Bybel is, verwag God dat jy hulle ter harte sal neem en Sy opdragte gehoorsaam sal wees.

© Outeursreg 2013 – Susan Davis

ISBN-13: 978-1490519029

ISBN-10: 1490519025

KENNISGEWING: U word aangemoedig om afskrifte van hierdie dokument te versprei op enige manier, elektronies of in gedrukte vorm. U mag hierdie materiaal, geheel of gedeeltelik, op u webwerf of enige ander plek plaas. Maar ons versoek dat u hierdie kennisgewing insluit sodat ander kan weet dat hulle ook kan kopieer en versprei. Hierdie boek is beskikbaar as ‘n gratis EBook en mp3 op die webwerf:

http://end-times-prophecy.com

© 2013 Deur Susan Davis

Tensy anders aangedui, is alle Skrifverwysings en notas uit die King James Bybel.