Ware Volwassenheid (Afrikaans edition) – a book by Deborah Melissa Möller

Tags:

Source: Smashwords – Ware Volwassenheid – a book by Deborah Melissa Möller

Ware Volwassenheid

Ware volwassenheid is om kinderlik saam met My te lewe met ‘n suiwer hart. Slegs met eenvoudige gehoorsaamheid soos ‘n kind teenoor ‘n vader, met vader-kind-liefde. Tensy jy na My toe kom soos ‘n kind, sonder jou godsdienstige kennis, kan Ek nie met jou werk nie. Kom vra ‘n nuwe, skoon, suiwer hart.Kom tot bekering – want My oordeel kom na My huis, en dit kom gou!
  ~ ~ ~
Op 20 Julie 2010, het die Here die volgende vir my gesê:
“Jy gaan ‘n boek skryf oor die eindtyd. Dit is jou skeppingsdoel.” Ek het ervaar dat die Here vir my sê dat dit nie maklik gaan wees nie omdat mense dit nie gaan aanvaar nie. Slegs die oorblyfsel uit die nasies (‘remnant’) gaan dit aanvaar. Die boek sal wees vir Sy Bruid, die oorblyfsel uit die nasies (‘remnant’). Die boek sal handel oor die voorbereiding vir die Koning se terugkeer en sodat dié wat nie weet nie, gewaarsku kan word. “Die boek sal ‘n geskenk vir My Bruid wees. Dit is vir diegene wat My liefhet, en wat na die waarheid soek, en uitroep: ‘Vertel ons meer, Here, net die waarheid, Here!’ Die boek sal oor Jesus handel. Jesus is die sleutel. Jesus moet julle fokus wees en Jesus is julle bestemming.”Al hierdie is opgeneem in die eerste boek, Die Finale Roep, wat op 22 April 2011 begin het toe die Here my opdrag gegee het om alles neer te skryf wat Hy sê. Die tweede boek, Die Uittog, wat op 1 Julie 2011 begin het, openbaar hoe die Here Sy kinders uit Egipte (die wêreld) uitroep om vir die Beloofde Land (Millenium) voor te berei. In die derde boek, My seun Dawid, geskryf vanaf die 28ste Julie 2011 praat die Here oor die hart van die oorwinnaars en die gehoorsames wat saam met Christus sal regeer gedurende die Millennium. Die boek wat jy nou lees, Ware Volwassenheid is die vierde boek.Ek is slegs gehoorsaam om die wil van die Vader te doen. In 2009 het ek begin bid dat die Here aan my die absolute waarheid sou openbaar aangaande die eind-tyd. Hy openbaar beslis die waarheid aan my en soos wat ek dit ontvang, gee ek dit ook vryelik deur aan julle.

Download: ware-volwassenheid