Book by Susan Davis: Bruilofsmaal Van Die Lam. (New – Afrikaans version)

Tags:

Bruilofsmaal Van Die Lam

by Susan Davis

DOWNLOAD FULL PDF HERE

OOR DIE PROFESIЁ

Susan bedien in die gawe van profesië. In 1 Korinthiërs staan: “Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer.”

Soos altyd moet alle profesië teen Die Bybel getoets word. As die profesië ooreenkom met wat in Die Bybel staan, word van ons verwag om dit te gehoorsaam.

Huidiglik gebruik God nie profesië om nuwe leerstellings te begin nie.

Dit word gebruik om te versterk wat God reeds in Die Bybel vir ons gegee het. God gebruik ook profesië om ons individueel te waarsku oor gebeure wat binnekort gaan plaasvind.

Net soos in die Ou Testament gebruik God ook profete in die Nuwe Testamentiese Tyd waarin ons nou lewe.

Die boek Handelinge in die Nuwe Testament noem van die profete soos Judas en Silas (Handelinge 15:32) en Agabus (Handelinge 21:21) en daar was ook ander. Die bediening van profete in die Nuwe Testamentiese tyd word ook genoem in 1 Korinthiërs 12:28; 14:1,29,32,37, sowel as in   Efesiërs 2:20; 3:5; 4:11.

Jesus kies profete om vir Hom op die aarde te werk. Jesus gebruik ook ander maniere en daarmee saam gebruik Hy ook profesië en profete om Sy begeertes aan Sy kinders te kommunikeer. Die Bybel self is profeties geskryf deur die inspirasie van die HEILIGE GEES.

Daar is mense wat sê dat profesie die gevaar stel dat daar by Die Bybel gevoeg kan word, of weggeneem kan word. Wel, Die Bybel spreek van profesie as ‘n gawe van die HEILIGE GEES.

Die manier waarop daar by Die Bybel bygevoeg word of weggeneem word, is nie deur woorde wat deur ‘n profeet van die HEILIGE GEES ontvang word nie, maar deur GOD se konsepte te probeer verander deur nuwe onbybelse en valse geloofskonsepte van ander gelowe in te bring.

Die taak en doel van die profete in Die Bybel was altyd om die volk van GOD se fokus terug te bring na GOD en SY WOORD, Die BYBEL.

Volgens 1 Thessalonicense 5:19-21, “Blus die Gees nie uit nie. Verag die profesie nie, beproef alle dinge; behou die goeie.”

Die wyse waarop profesië getoets word, is deur hul inhoud te vergelyk met wat Die Bybel sê.

In al die profesië wat volg, het ek, Mike Peralta, boekvoorbereider, die boodskappe persoonlik getoets en almal is in ooreenstemming met wat Die Bybel sê. U moet self ook die boodskappe toets volgens Die Bybel. As dit in ooreenstemming met Die Bybel is, verwag God dat julle dit ernstig sal opneem en Sy instruksies sal volg.